PAVEL ŠMÍD - Dvojice

výstava fotografií

01.12.2015 -15.02.2016

Vernisáž výstavy se koná 1. prosince 2015.

Výstava potrvá do konce února 2016

 

Pavel Šmíd se narodil 25. ledna 1952 v Pardubicích. Po absolvování Střední všeobecně vzdělávací školy nastoupil studia na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, odkud byl na příkaz Státní bezpečnosti v roce 1976 těsně před ukončením vyloučen.

Od roku 1976 až do prosince 1989 vykonával různé dělnické a technické profese. V létě roku 1990 mu bylo umožněno dokončit přerušená studia. V letech 1993 – 2009 byl vydavatelem a šéfredaktorem revue České republiky Welcome to the Heart of Europe. Tento dvouměsíčník vydávalo v šesti jazykových verzích jeho nakladatelství Theo. V roce 2009 bylo vydávání ministerstvem zahraničí z finančních důvodů zastaveno.

V letech 1996 - 2002 spolupracovalo nakladatelství Theo též s prezidentskou kanceláří. Vydalo portrét prezidenta Václava Havla a sborník jeho projevů. Theo je též vydavatelstvím poezie a literárního sborníku současných českých autorů 7edm (2005 – 2011).

Pavel Šmíd absolvoval od roku 1998 několik samostatných (v České republice, Německu, Francii, Anglii, USA, Japonsku) a několik společných výstav (v České republice, Francii, Německu, Polsku, USA). Knižně vyšel Reportrét - fotografické portréty předních českých výtvarníků, Galerie Art, 2003, Příběhy fotografů z Pardubicka, Helios, 2008, Jeden den České republiky, Frey Brno, 2008, Pouti a Pouta, Theo, 2010.

Kromě samizdatových vydání (Listy, Obsahy, Bedna) je zastoupen také literárně ve sborníku Der Mongole Wartet, 2002, Düsseldorf, Německo a ve sborníku 7edm, edice Braq, Theo, Pardubice 2005 – v obou včetně fotografií. 


Pavel Šmíd v současnosti pracuje jako freelancer a kurátor Galerie města Pardubic (GAMPA), žije ve vesničce Česká Rybná na Českomoravské vrchovině.

 

Jedním z autorů literárního sborníku 7edm (Theo Publishing, 2005) je Pavel Šmíd. Jeho krátká biografie, otištěná v knize, jasně odhaluje jeho kořeny, ležící v undergroundové kultuře totalitního, komunistického Československa.
V roce 1976 byl Pavel vyloučen ze studií na univerzitě v Hradci Králové a mohl je dokončit až po pádu režimu, v roce 1990.
V mezidobí začal se svou vydavatelskou činností, samozřejmě ilegální. Ta pro něj vytvořila takříkajíc přirozenou cestu, jak mohl být jako zakázaný autor poslouchán a čten.

Ale jakoby mu jedna role nestačila, vedle Pavla vydavatele a spisovatele existuje a prospívá ještě jeden Pavel. Pavel fotograf.

Dva proudy inspirace Pavla Šmída se v jeho mysli a ve výsledcích jeho práce spojují v jednolitý celek. První směr, kterým se ubírá jeho černobílá fotografie, vykazuje silnou kompozici a následuje nejlepší tradici mistrů skupiny Magnum, jako byl Henri Cartier Bresson a jako je Dennis Stock. Pavel jde v jejich stopách.
V druhém plánu pohlíží Pavel na svět okem spisovatele, citlivého pozorovatele života. Jeho práce dostává rozměr jemného humoru až surrealismu, mísí se do ní špetka trapnosti a směšnosti.
Kombinace obou přístupů skvěle funguje a uvádí nás do vnitřního světa autora, kterému skutečně leží na srdci postavení člověka ve světě. A takovým musí opravdový umělec být; umění pro umění je z mého pohledu nesmyslné.

Když jsem poprvé viděl Šmídovu výstavu v galerii v Upstate New York, udělala na mě silný dojem. Některé z fotografií byly velmi dramatické - lidské siluety na nich vystupovaly na pozadí chladné, člověkem přetvořené krajiny. Poměry postav k okolí i k sobě navzájem byly předmětem pečlivé kompozice, pečlivého uspořádání, byly téměř abstraktní a prostě krásné.
Mou oblíbenou fotografií je ta, která dokonale kombinuje zmíněné aspekty Pavlovy práce. Byla pořízena někde v Latinské Americe, snad v Bolívii, snad v Chile. Malá vesnice na ni visí přes okraj kopce, hlavní ulice se vine dolů, vidíme panoráma domů, střech a zdí... přesně ve středu hlavní ulice leží malý pes, který dozírá na celé okolí.
Bez psa by tato fotografie tvořila perfektní panoráma městečka, zasazeného
v horském terénu, byla by abstraktním obrazem kontrastních povrchů a stlačené perspektivy. Ale Pavel, procházeje kolem, zaznamenal psa, opravdového krále ulice, dohlížejícího na “své území”. Ve zlomku vteřiny postihnul nádhernou chvíli, celý román o životě jako takovém, situaci nám všem důvěrně známou. Zachytil tak skrz čočku fotoaparátu nejen alegorii společných rysů lidského a zvířecího chování...

...ale i čistou poezii...”

Jan Sawka, 10. 10. 2006, High Falls, Upstate New York

https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Sawka