Petra Kocmanová

Petra Kocmanová

Narodila se v květnu roku 1983 v Praze na Bulovce jako prvorozené dítě (děkuje Jiřině a Stanislavovi).


V sedmi letech začala docházet do dramatického souboru Ty-Já-Tr při divadélku Radar, jehož členkou se cítí dodnes (děkuje L. Horkému).


Jako hodná dcera plnila přání svých rodičů a prarodičů ohledně vzdělání a vystudovala všeobecné gymnázium Nad Štolou, které zakončila maturitou (děkuje paní učitelce Š. Sellingerové).


Nakonec, po studiu jazyků, andragogiky a práce v personální agentuře se Petra rozhodla podat přihlášku na JAMU, kde v roce 2010 absolvovala (děkuje M. Schejbalovi, L. Riegrovi, R. Groszmannovi a E. Jelínkové).


Následoval rok hostování po všech koutech České republiky:


Východočeské divadlo Pardubice

Buranteatr Brno


Slezské divadlo Opava


A konečně nyní je zde v Komorní scéně Aréna a za to děkuje Komorní scéně Aréna.

PATERNOSTER - Teta Valča
CHLÍV - Pavlína
Nina
Paní Martinová
Žena 3, jejich matka
Marjorie
Mamka a Marie
208
Petra Kocmanová