Komorní scéna Aréna bude hrát na podporu Činoherního studia | Články

Komorní scéna Aréna bude hrát na podporu Činoherního studia

6.2.2014Je nám nesmírně líto a jsme pobouření tím, jak se v Čechách zachází s kulturou. Výsledkem jakési podivné „administrativní“ anabáze se jedno z předních českých divadel, které se jen tak mimochodem za dobu své existence stalo legendou, ocitne na pokraji zániku.
Chápeme divadla v Čechách svým způsobem jako jeden celek, který je propojen tradicí i uměleckými osobnostmi, čehož je naše divadlo názorným příkladem. Nejen, že se hlásíme k odkazu Činoherního studia svým uměleckým směřováním, ale také spolupracujeme s jednou z nejvýraznějších osobností ČS, režisérem Ivanem Rajmontem. A právě jeho úspěšnou inscenaci hry Ruská zavařenina (cena Divadelních novin, nominace na cenu A. Radoka), budeme v sobotu hrát na podporu ČS.
Chceme věřit, že celý problém vznikl nedopatřením a že v jeho pozadí nestojí vědomá snaha likvidovat jedno z nejvýznamnějších českých divadel, na které by město mělo být právem hrdé. Apelujeme tímto na zastupitele a radní, aby zvážili svůj postup a zachovali důstojné podmínky pro další činnost Činoherního studia.
Za Komorní scénu Aréna
Renáta Huserová, ředitelka
Ivan Krejčí, umělecký šéf
Tomáš Vůjtek, dramaturg

 

Více o celé situaci se dozvíte z vyjádření ČS zde:

                                                                   

                                                                          V Ústí nad Labem 1.února 2014

Vyjádření Činoherního divadla města Ústí nad Labem ops. (Činoherního studia) k současné situaci

Dne 5. 12. 2013 schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozpočet města, kde bylo vyčleněno 12 milionů Kč na činohru v Ústí nad Labem. Ještě v návrhu, který šel z kulturní komise do Rady města byla částka specifikována na Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o.p.s.
Zastupitelé města schválili tento rozpočet – alespoň část z nich – v dobré víře, že jde skutečně o prostředky, které budou poskytnuty Činohernímu divadlu. Ve stejném duchu se – i do médií – vyjadřovali i zástupci Rady.
Dle zvyklostí z předchozích let jsme v lednu nesli na magistrát podklady pro novou smlouvu o poskytnutí dotace, ale bylo nám sděleno, že si máme podat žádost. Žádost o uvolnění finančních prostředků jsme podali 17. ledna.
Rada města na svém mimořádném jednání dne 27. ledna rozhodla, že prostředky nebudou poskytnuty jediné činoherní scéně v Ústí nad Labem, ale že budou vypsány formou otevřených grantů – a to ve výši 8 milionů pro studiovou scénu (s dobou vyhlášení od 3. 2. 2014 do 20. 2. 2014) a 4 milionů pro – dosud neexistující – činoherní scénu v Severočeském divadle opery a baletu (s dobou vyhlášení od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2014).
V této situaci nemáme prostředky na provoz – výrobu nových inscenací a platy – a proto jsme se rozhodli od 1. února nehrát. Prostředky, které máme v současné chvíli na účtu (cca 1,2 milionu Kč) budou použity na úhradu lednových výplat a odvodů a zaplacení záloh na energie.
Situaci jsme se snažili vyřešit i se správní radou, která nám přislíbila možnost žádosti o překlenovací úvěr, ale za podmínek, které jsme v dané situaci již nebyli schopni splnit.

Navíc za 8 milionů již nemůžeme v Činoherním studiu garantovat celoroční činnost. Finanční prostředky od města se za posledních pět let – od transformace v roce 2009 do současnosti – snížily ze 12,1 milionů na – nejistých – 8 milionů v roce 2014. Rada města Ústí nad Labem nám vytýká, že jsme nezajistili vícezdrojové financování; ovšem město se v roce 2013 podílelo na provozu ČS pouze 60,5%, ostatní peníze pocházejí z jiných zdrojů (vlastní tržby, Kraj, MK ČR, Státní fond kultury, sponzoři...)

V současné chvíli žádáme vedení města o zrušení dotačního řízení vypsaného v průběhu probíhající divadelní sezóny a dokonce i fiskálního roku a přidělení dotace pro Činoherní divadlo města Ústí nad Labem ve výši 12 milionů korun na rok 2014.
Nebráníme se účasti v grantových řízeních, ale chceme, aby byly vypsány včas a ideálně na víceleté fungování.

Děkujeme vám za vyjádření podpory, které je v současné chvíli pro nás velkou pomocí. A prosíme vás o další šíření této zprávy o dění v Ústí nad Labem.

 

Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o. p. s.
Varšavská 767, 400 03 Ústí nad Labem
www.cinoherak.cz / info@cinoherak.cz 
 

Ostrava!!!